Dorpsinformatiekast

DIK Nieuws

Spelregels Dorps Informatie Kast (D.I.K.)

De D.I.K. is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciŽle aankondigingen en publicaties van verenigingen en overige maatschappelijke organisaties werkzaam in of voor de inwoners van Petten.
De D.I.K. is niet bedoeld voor publicaties in het kader van gemeentelijke, provinciale of landelijke verkiezingen.
Aankondigingen/publicaties worden, gelet op de beperkte ruimte, aangeboden op maximaal A3 formaat en maximaal 2 weken voorafgaand aan een activiteit/evenement.
Voor het ophangen van grotere affiches (evenementen) dient aparte toestemming te worden verleend door de Dorpsraad Petten (afhankelijk beschikbare ruimte).
Aankondigingen/publicaties mogen geen voor andere inwoners kwetsende informatie/boodschappen bevatten.
Een beperkt aantal, geselecteerde en vaste, gebruikers van de D.I.K. kunnen een eigen sleutel krijgen voor het plaatsen/verwijderen van de eigen berichten. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan de Dorpsraad Petten.
Gebruikers van de D.I.K. respecteren de aankondigingen van medegebruikers en zullen geen wijzigingen aanbrengen in de teksten van medegebruikers. Noch zullen teksten van andere organisaties gedeeltelijk of geheel afgedekt worden met eigen aankondigingen.
Aankondigingen/publicaties voor de D.I.K. kunnen voor plaatsing worden aangeboden bij de Dorpsraad Petten, p.a. Coppersdelle 2 te Petten (Nolmerban). Buiten het hoogseizoen (juli-augustus) kunnen aankondigingen ook worden afgegeven bij de Spar.
Bij onenigheid over plaatsing van boodschappen in de D.I.K. beslist de Dorpsraad Petten.

De D.I.K. is een initiatief van de Dorpsraad Petten en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Zijpe en diverse sponsoren.

Versie 2010-05-18